top of page
Background_Electronics.png

Diensten

U ontwikkelt een product waar elektronica of software voor nodig is, maar daarvoor ontbreekt bij u de juiste kennis, of de tijd. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor het ontwikkelen van elektronische producten moeten vaak diverse activiteiten worden verricht van het schrijven van specificaties tot het bouwen van prototypen. Niet alle activiteiten zijn voor elke ontwikkeling van belang. Ook kan het zijn dat u de meeste zelf uitvoert, en er slechts enkele aan ons uitbesteedt.

Naast de hoofdaspecten die hieronder zijn toegelicht kunnen wij nog diverse andere diensten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan automatisering, EMC-precompliance metingen en design review. Vraag gerust als we iets voor u kunnen betekenen dat hier niet genoemd is. 

WorkFlow5_Border.png
Software Ontwikkeling Anker
Bullet_oscilloscoop.png

Research en Development

Gaatjesprint_V2_crop.jpg

Het kan gebeuren dat u een goed idee hebt voor een nieuw product, maar u wilt weten of de beoogde oplossing wel gaat werken. Misschien is zelfs nog helemaal niet duidelijk hoe een oplossing er uit zou moeten zien.

In dat geval is het verstandig om een vooronderzoek te doen. We zoeken dan samen met u naar oplossingen, bouwen een Proof Of Concept, en doen tests en metingen om de haalbaarheid te bepalen.

Bullet_kladblok.png

Specificatie

Om een succesvol product te ontwikkelen zijn heldere specificaties onmisbaar. Hierin wordt beschreven wat het product moet gaan doen, hoe het er uit gaat zien, en onder welke omstandigheden het gebruikt mag worden. We helpen u graag om die specificaties op te stellen. Tijdens het ontwikkelproces worden de specificaties verder uitgewerkt en indien nodig aangepast.

Specificatie BTG-550.png
Software Ontwikkeling Anker

Custom Hardware Design

HW-3D-model-crop.jpg
PCB 202-20-bewerkt.png

Tijdens de conceptfase van een product kan er vaak gebruik worden gemaakt van standaard onderdelen. Maar meestal bieden die niet de gewenste functionaliteit, of is de montage van het product omslachtig en daardoor duur. Daarom is het vaak verstandig om hardware op maat te ontwikkelen. Die bevat precies de benodigde functionaliteit, en is zo ontworpen dat bij de montage zo weinig mogelijk handwerk nodig is.

Op basis van de specificatie en een concept ontwerp wordt een schema getekend. Hierin worden alle elektronische componenten opgenomen. Daarbij geven we speciaal aandacht aan de leesbaarheid, zodat service monteurs en programmeurs gemakkelijk hun weg kunnen vinden, en het ontwerp beter te onderhouden is. Omdat er aan alle componenten ook bestelinformatie gekoppeld is kan er op basis van het complete schema een bestellijst (BOM) gemaakt worden.

 

Om van het schema naar een fysiek product te komen wordt er vervolgens een layout getekend. Hierin wordt de vorm van de PCB vastgelegd. Montage gaten en de posities van connectoren worden bepaald. En alle elektronische componenten worden geplaatst en onderling verbonden. Doordat de layout in 3D weergegeven kan worden is in dit stadium al mogelijk om het design in te passen in de (eveneens virtuele) behuizing, of om de ruimte rond connectoren e.d. te bekijken.

Tijdens het maken van de layout wordt op basis van ervaring rekening gehouden met de EMC aspecten van het ontwerp. Om problemen te voorkomen zullen we dan ook advies geven over de plaatsing van connectoren en componenten. Ook aspecten als warmteontwikkeling, en produceerbaarheid worden hierin meegenomen.

Bullet_software2.png

Embedded Software

Zonder software zijn veel elektronische producten levenloos. Deze embedded software - die de specifieke functionaliteit van een product bepaalt - is geen bijzaak. Bij veel producten wordt zelfs meer dan de helft van de ontwikkeltijd besteed aan het schrijven en testen van de software.

Voor sommige producten schrijven wij alle software, voor andere maken wij alleen het gedeelte van de software dat direct aansluit op de ontwikkelde hardware. Als u de embedded software helemaal zelf ontwikkelt maken wij wel vaak zelf software om de hardware te kunnen testen.

Om succesvol software te kunnen bouwen is het van groot belang om een helder beeld te hebben van de gewenste functionaliteit. De specificaties waarmee een ontwikkeling begint zijn daar meestal veel te beknopt voor. In overleg met u werken we die specificaties verder uit.

Het testen van de software is een integraal onderdeel van de ontwikkeling. Deze tests zijn bedoeld om zeker te stellen dat de software juist geschreven is. Dat is echter nog geen garantie dat het product ook naar wens functioneert. Ideeën op papier werken in de praktijk soms anders uit. Daarom zijn praktijktests in een realistische omgeving belangrijk, waarin u ook zelf een actieve rol speelt.

Nadat de functionaliteit van de software is geïmplementeerd is het werk nog niet gedaan. Het resultaat moet bij productie in het product gezet worden. Soms is extra software gewenst voor het testen van de hardware, of voor het configureren of afstellen en kalibreren van een product. Hiervoor kan extra tooling nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van Windows applicaties.

Software Ontwikkeling.jpg
GFX_Display.jpg
Software Ontwikkeling Anker
Bullet_check7.png

Prototyping en validatie

20231012_150510(0)-crop-500.jpg

In de praktijk is een product meestal niet direct foutloos. Daarom is het van belang om te valideren dat het product ook voldoet aan de specificaties. Hiervoor moet niet alleen een PCB gemaakt en gesoldeerd worden. De elektronica moet ook worden samengevoegd met de behuizing en andere onderdelen die samen het eindproduct vormen. Daarnaast is het vaak nodig om een testopstelling te bouwen met dezelfde functionaliteit, maar waarbij onderdelen beter bereikbaar zijn zodat er goed getest en gemeten kan worden. Wij hebben diverse faciliteiten om dergelijke prototypen en testopstellingen te bouwen.

 

Tijdens de validatie onderwerpen wij de prototypen aan EMC precompliance tests. Op basis hiervan kan bepaald worden of het product door een testhuis goedgekeurd zal gaan worden, of dat er nog verbeteringen moeten worden aangebracht.

product_ontwikkeling_logo.png

Productie begeleiding

Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar een fabrikant voor uw product. We werken graag nauw samen met de fabrikant tijdens het maken van de prototypen of de eerste productieserie, omdat er dan nog vaak optimalisaties aan het product of de productiemethode gedaan kunnen worden.


 

Productie-2.jpg
bottom of page