RFID

De afgelopen jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van RFID transponders. RFID transponders hebben veel minder beperkingen dan barcodes. Door het toepassen van RFID technologie kunnen goederen bijvoorbeeld goed gevolgd worden. Ook kan er informatie over de goederen worden opgeslagen in de transponder.

 

Er zijn verschillende frequentiegebieden, veel gebruikte frequentiegebieden zijn: 125KHz, 134KHz, 13,56MHz, 868MHz en 2,4GHz. Iedere radio frequentie kent zijn eigen karakteristieken en daardoor toepassingsgebieden. Een lagere frequentie betekent een kortere uitleesafstand, een hogere frequentie een langere afstand. Een indicatie voor de uitleesafstanden: 125KHz tot tientallen centimeters en 2,4GHz tot honderden meters. De uitleesafstand is mede afhankelijk van de mechanische uitvoering van de transponder en de antenne.

Er zijn tal van RFID toepassingen mogelijk zoals toegangscontrole, tracking & tracing van goederen en containers, identificatie van personen, dieren en goederen, plaatsbepaling en navigatie, RTLS.

 

Er zijn veel verschillende mechanische uitvoeringsvormen van de transponder mogelijk. Een ander onderscheid tussen de transponders is actieve of passieve uitvoering. Een actieve RFID transponder heeft een batterij. Hierdoor is meer energie beschikbaar en kan een grotere uitleesafstand worden bereikt. Een passieve RFID tags heeft geen batterij en ontvangt zijn energie van de reader, wanneer de transponder in de omgeving van de antenne is.

 

Er is ook een tussenvorm de zogenaamde semi-passieve transponder, deze heeft een batterij die alleen gebruikt wordt als de transponder in de buurt komt van een RFID reader.
Bij RFID toepassingen is het van belang dat alle onderdelen zoals de transponder, antenne en reader goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Wij hebben een ruime ervaring in het ontwikkelen van RFID systemen in verschillende toepassingsgebieden.