POS systemen

De term POS wordt voor twee, min of meer overlappende, betekenissen gebruikte:

  • "Point Of Sale" systeem is een door personeel bediende kassa waarbij klanten iets kunnen betalen.
  • "Point Of Service" systeem is een computer die door iedereen kan worden bediend en dus erg eenvoudig te gebruiken moet zijn: grote toetsen en maar een beperkt aantal keuzen per scherm.

 

Tegenwoordig vind men touchscreens (aanraakschermen) steeds vaker bij publiek toegankelijke systemen zoals geldautomaten, onbemande tankstations, informatie punten en zelfs koffieautomaten. Ook in winkels en horeca worden kassa's steeds vaker uitgerust met touchscreens.

 

Het grote voordeel van een touchscreen ten opzichte van een echt toetsenbord is dat er oneindig veel virtuele knoppen kunnen worden gerealiseerd. Tevens is de gebruikersinterface een stuk gebruiksvriendelijker, omdat knoppen en grafische weergave zijn geïntegreerd.

 

BTG heeft inmiddels een aantal projecten met POS systemen gedaan, zoals een medicijn uitgifte automaat en betaalautomaten, waarbij niet alleen het informatieve of grafische aspect aan de orde kwam, maar ook het technische gedeelte aan de achterkant, zoals het aansturen van een unattended betaalautomaat en het uitlezen en bedienen van sensoren en actuatoren.

 

Als onderliggend systeem heeft BTG Electronics Design ervaring met Microsoft Windows CE, Windows Embedded en Linux.