Productiebegeleiding

Na de productontwikkeling kan BTG Electronics Design een seriematige productie begeleiden. Wij zorgen voor de contacten met productiebedrijven en voeren indien gewenst kwaliteitscontroles uit.