Product ontwikkeling

Voor onze klanten verzorgen wij de productontwikkeling op basis van micro-elektronica vanaf idee tot en met een productierijp prototype. Onze kennis van componenten en van toepasbare productietechnieken stelt ons in staat om op effectieve wijze hoogwaardige producten te ontwikkelen.

 

Product herontwikkeling

Bestaande producten opnieuw ontwikkelen is soms noodzakelijk als bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn. Opnieuw ontwikkelen kan ook om economische redenen zeer interessant zijn, omdat met moderne componenten vaak een aanzienlijke kostprijsverlaging wordt bereikt.