Product herontwikkeling

Bestaande producten opnieuw ontwikkelen is soms noodzakelijk als bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn. Maar opnieuw ontwikkelen kan ook om economische redenen zeer interessant zijn omdat er met moderne componenten vaak een aanzienlijke kostprijsverlaging kan worden bereikt.