Hardware ontwikkeling

Onze ontwerpcyclus loopt van probleem, via ideeën, naar specificatie en basisontwerp. Op basis hiervan wordt het schema ontwikkeld en uiteindelijk de printplaat. Na de ontwerpfase kunnen wij prototypen bouwen en deze aan EMC-testen onderwerpen.

 

Toegepaste technieken en processen zijn:

 

  • VHDL voor het coderen van FPGA-bouwstenen,
  • Analoge signaalbewerking zoals versterking en filtering zowel op DC als RF gebieden,
  • Digitale signaalbewerking gebruik makend van DSP’s.

 

Vele soorten processoren waaronder DSP’s, x86, 8051, 80251, z180, z8000, 68xxx, Power PC, Arm, Risc, PIC, ST6 en ST7 family, Hitachi microcontrollers zijn door ons toegepast. Iedere keer wordt gezocht naar een voor de toepassing meest optimale processor.