image

Cases

Etiket printer

Etiket printer

Situatiebeschrijving

Bij het voorverpakken van versproducten die op gewicht worden verkocht, wordt na verpakken het product gewogen en vervolgens geprijsd. Tijdens dit proces moet er regelmatig van product of klant omgeschakeld worden, waarbij ook de tekst op het etiket aangepast moet worden. Dit omschakelen is normaal gesproken een tijdrovend proces. Fieldman, een producent van uitprijsmachines, heeft hiervoor door ons de besturing voor een nieuwe uitprijsmachine laten ontwikkelen, die geen omschakeltijden tussen de verschillende producten en klanten kent.

Gerealiseerde werkzaamheden

BTG Electronics Design heeft de besturing voor een nieuwe uitprijsmachine ontwikkeld die tot 100 producten per minuut kan wegen en etiketteren. De uitprijsmachine wordt bestuurd door één systeemdeel, waardoor de complexiteit tot een minimum beperkt is.

Technische details

De snelheid van 100 etiketten per minuut is gerealiseerd door gebruik te maken van een real-time besturingssysteem in combinatie met multi-buffering. Om de aansluiting op de overige apparatuur simpel te houden, is gebruik gemaakt van de TCP/IP-standaard voor het aanleveren en terugsturen van de benodigde gegevens. Het systeem is door het NMI voorzien van goedkeuring en kan voor wegingen tot een halve gram nauwkeurig met een snelheid van 100 etiketten per minuut worden toegepast.


Toegepaste technologieën

  • TCP-IP-netwerk
  • FPGA/VHDL
  • Multi-buffering
  • Compressie/decompressie
  • Embedded databases
  • ERP-integratie
  • Real-time operatingsysteem
  • Integrale lijnbesturing
  • Remote diagnostics